Освіта й досвід

2005 — 2009 — отримала диплом бакалавра з відзнакою (факультет психології КНУ ім.Т.Г.Шевченка)

2009 — 2011 — отримала диплом магістра з відзнакою, кваліфікацію психолог, викладач ВНЗ, науковий співробітник. Пройшла спеціалізацію по клінічній психології. Тема дипломної роботи: «Стресостійкість як передумова психосоматичних порушень у стоматологічних хворих» (факультет психології КНУ ім.Т.Г.Шевченка)

З 2005 року відвідую тренінги, семінари, лекції та наукові конференції, що підтверджується відповідними сертифікатами, збірниками з тезами, статтями

З 2010 року, в період проходження спеціалізації, опанувала наступні практичні напрямки роботи:

 • арт терапія Олени Вознесенської, 120 годин)
 • гештальт-терапія Інни Дідківскої, 120 годин)
 • когнітивно-біхевіоральна терапія (у Катерини Мілютиної, 120 годин)
 • кліент-центрована терапія Олександра Кочаряна, 120 годин)
 • психодрама (у Вести Бондарь, 120 годин)
 • символдрама (у Людмили Гребінь, 120 годин)
 • психотерапія термінальних ситуацій (72 години)

2010 — 2018 — навчання клієнт-центрованій психотерапії при Всеукраїнському інституті клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії. Програма розроблена відповідно до стандартів Європейської асоціації психотерапії (ЕАР). Успішно складені сертифікаційні екзамени. Тема дипломної роботи: «Застосування клієнт-центрованого підходу в роботі з ВІЛ інфікованими гомосексуальними клієнтами». Тренери: Кочарян Олександр Суренович, Кочарян Ігор Олександрович, Жидко Максим Євгенійович (800 годин)

2012 — 2015 — аспірантура на кафедрі психодіагностики та клінічної психології. Тема дисертації «Психологічні основи довірливих стосунків в психотерапевтичній діаді» (факультет психології КНУ ім.Т.Г.Шевченка)

2018 — 2019 — курс пропедевтики психіатрії при Українській спілці Психотерапевтів. Керівник проекту: Погорілий Володимир Віталійович (156 годин)

2018 — 2020 — спеціалізація по сексології при Асоціації сексологів і сексотерапевтів України. Тренер: Голоцван Олена Анатоліївна (228 годин)

2019 — навчання роботі з травмою за допомогою КІМ (концепт інтегративних методик). Тренер: Reinhild Zenk (12 годин)

2020  — програма підготовки спеціалістів по перинатальній психології. Тренери: Чепрасова Лариса Юріївна, Сидорова Юлія Симонівна (21 година)

2021  — авторский семінар Ненсі Мак-Вільямс. Теми семінара: «Цінність багатомірного підходу до опису особистості та психопатології», «Комплексний погляд на психотерапію межового клієнта», «Нарцисичні клієнти: допомога їм та тим хто живе і працює з ними». Ведуча семінару: Nancy McWilliams (5 годин)


Досвід роботи:

2009 рік – теперішній час — приватна практика, підготовка та проведення тренінгів, семінарів, лекцій, робота з дітьми, сім’ями та дорослими. Маю досвід особистої терапії. Працюю під супервізією.

2011 — 2012 — психолог, молодший науковий співробітник в Українському науково-дослідному інституті соціальної та судової психіатрії МОЗ України

2012 — 2016 — робота в проектах у сфері маркетингових досліджень (проведення інтерв’ю, написання гайдів, проведення фокус груп, написання звітів)


 • член Української Спілки Психотерапевтів (УСП)
  Мої професіональні інтереси:
 • психосоматика  (вплив психологічних факторів на виникнення та перебіг різних захворювань людини)
 • особисте зростання людини та здолання перешкод на його шляху